Error, no Advert ID set! Check your syntax!
Ny side 1

Pensum og graduering

Gradueringer inden for Danish Aikikai følger gradueringsregler fra Hombu Dojo Aikikai Foundation i Japan.

Gradueringer kan finde sted i de enkelte klubber men oftest på træningslejre.

Der afsættes altid tid til gradueringer i forbindelse med en træningslejr, med deltagelse af en højt gradueret repræsentanter fra Japan og Europa.

Som i andre kampsportsgrene gradueres i to kategorier:

 – Begyndere med Kyugrader ( 6.kyu til 1.kyu)
 – Øvede med Dangrader (sort bælte – 1. til 8. dan)

Der findes 9. og 10. dangrader, men disse grader ligger uden for det almindelige gradueringssystem og uddeles kun i meget sjældne tilfælde.

Begyndere starter med 6. kyu og hvidt bælte. Tidsperioden frem til sort bælte (1. dan) varierer meget, alt efter træningsinsats og erfaring fra anden kampkunst.

Tidsramme til 1. dan er normalt mellem  4 til 6 år, med regelmæssig ugentlig træning og træningsophold på landslejre. 

 

HENT PENSUM SOM WORD/PDF-FIL                                                               

5. – 1. Kyu (mudansha)

1. – 3. Dan (yudansha)

priser for gradueringer – word

Gradueringstilmelding

AIKIDO TOHO IAI

HENT BEDØMMELSSKEMAER WORD/PDF-FIL

dommerbedømmelse – word

dommerbedømmelse – pdf